Vlerat e përbashkëta

“Promovimi i vlerave të përbashkëta evropiane” është projekt që financohet nga Programi i Komisionit Evropian ‘Europe for Citizens’, dhe ka për qëllim të promovojë vlerat evropiane si sundimi i ligjit, demokracia, transparenca, liria e shtypit, barazia dhe solidariteti; të nxisë pjesëmarrjen aktive të qytetarëve veçanarisht të rinjëve; zgjerimin e njohurive të qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësitë që vijnë me anëtarësimin në BE dhe diskutimin për të ardhmen e Evropës, gjegjësisht euroskepticizimin.