Podcasts

“Një lule me gjemba për 8 Mars”

Projektligji për Byronë – larg standardeve kushtetuese

Buxhetimi me pjesëmarrje

Buxheti publik larg nevojave reale të qytetarëve

Organi Shqyrtues i Prokurimit pa bord dhe ndikimi në investimet kapitale

“E treta e vërteta” – Koha për ligj që i çelë ‘kuletat’ e partive politike

Dialogu i brendshëm e fuqizon pozicionin e Kosovës në dialogun me Serbinë

Tejkalimi i sfidave të Kuvendit përmes miratimit të Rregullores së re të Punës

“Dega në të cilën qëndron ulur, nuk duhet të pritet”