sq - en
Regjistrohu

Qasja Jonë

  • E përcjellim nga afër punën e Kuvendit dhe përmirësojmë kualitetin e ligjeve përmes ofrimit të analizave dhe hulumtimeve nga ekspertët.
  • Përfaqësojmë dhe fuqizojmë viktimat dhe denoncuesit e korrupsionit për të qenë të zëshëm dhe për të vepruar.
  • Edukojmë dhe fuqizojmë votuesin e ri për të ushtruar të drejtën e tij për të votuar, për të qenë llogari-kërkues dhe për shtyrë prioritetet e tyre në qeverisje.
  • Promovojmë dialogun e brendshëm në funksion të konsensusit shtetëror dhe gjithpërfshirjes.
  • Mobilizojmë vullnetarë për të monitoruar procesin zgjedhor dhe për të siguruar integritetin e tij.
  • Avokojmë për përmirësime të vazhdueshme ligjore, administrative dhe sistemike për të parandaluar korrupsionin dhe keqpërdorimin e parasë publike.
  • E mbështesim dhe përgatisim gruan që kandidatura, programi dhe mandati i saj të reflektojë prioritetet e zgjedhësve.
  • Rrjetëzojmë, mobilizojmë dhe ngrisim kapacitetet e sektorit joqeveritar për të ndikuar.

Ekipi

Ismet Kryeziu Drejtor ekzekutiv
Edita Mustafa-Salihi Koordinatore e programeve
Vjollca Vogel Menaxhere për Financa dhe Administratë
Naim Cahani Menaxher i projektit
Arben Kelmendi Menaxher i projektit
Diana Metushi-Krasniqi  Menaxhere e projektit
Agnesa Haxhiu Menaxhere e Projektit / Hulumtuese
Eugen Cakolli Zyrtar i projektit
Violeta Haxholli Hulumtuese
Elmedina Dorambari Asistente e projektit
Leonora Cikaj Asistente për administratë dhe financa

Bordi

Violeta Zeka Ibrahimi Kryetare e Bordit
Adrian Çollaku Anëtar i Bordit
Kushtrim Shehu Anëtar i Bordit