• Buxheti Llogaridhënia sidomos ajo financiare është pjesë integrale e punës sonë.
  • Politikat tona Sistemi dhe rregullat tona të brendshme promovojnë qeverisje të hapur.
  • Integriteti dhe etika Ne punojmë vazhdimisht për të ndjekur standardet e llogaridhënies, duke aplikuar kështu regjistrat e interesit për anëtarët e bordit.

Llogaridhënia jonë