KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI
Facebook  Twitter

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Dëgjim Publik:Rregullimi ligjor i pyjeve

Prej: 05-06-2015Deri: 05-06-2015Ora: 10:00 h
Lokali: Hotel,SirusVendi: Prishtinë  

Instituti Demokratik të Kosovës (KDI) së bashku me Komisionin Parlamentar për Bujqësi, Pylltari, Mjedis dhe Planifikim Hapësinor do të organizojë një dëgjim publik për të shqyrtuar sfidat dhe mundësitë më të mira për menaxhimin e pyjeve dhe rregullimin sa më të qëndrueshëm të menaxhimit të pyjeve përmes legjislacionit.

 

Ky diskutim është një mundësi e mirë që para Komisionit parlamentar, të gjitha palët e interesuara të paraqesin brengat dhe rekomandimet e tyre për rregullimin ligjor të pyjeve. 

Andaj ju ftojmë të merrni pjesë në këtë dëgjim publik i cili do të mbahet në Ditën Ndërkombëtare të Ambientit.

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved