DORACAK ME RREGULLA PËR MONITORIMIN E FINANCIMIT TË FUSHATAVE POLITIKE

20.12.2023

DORACAK ME RREGULLA PËR MONITORIMIN E FINANCIMIT TË FUSHATAVE POLITIKE

Përkrahur nga:

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht