KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

29-09-2017 - Kamenice

Cka dini per korrupsionin

Facebook  Twitter

Me qëllim të sensibilizimit dhe edukimit të rinjve për pasojat dhe dëmet që korrupsioni prodhon ne shoqëri, KDI është duke zhvilluar takime me nxënës të gjimazeve nëpër gjithë Kosovën.

 

Nxënësit e gjimnazit të Kamenicës sot janë njoftuar për së afërmi me nocionet e integritetit, masat e nevojshme për parandalimin e korrupsionit dhe asistencën ligjore që KDI ofron për viktimat dhe denoncuesit e korrupsionit. 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved