KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Fuqizimi i Gruas në Politikë dhe Vendimmarrje

25-07-2017 - Prizren

Pak gra ne TMZ, kerkohet pjesemarrje me e larte e grave ne zgjedhje

Facebook  Twitter

Mendësia patriarkale, perceptimi për procesin zgjedhor si të dhunshëm, mungesa e strategjive dhe politikave partiake për nominime etj. ishin disa nga sfidat të cilat u trajtuan në debatin e organizuar nga KDI në Prizren, me temën “Pjesëmarrja e grave në trupat përgjegjës për organizimin dhe menaxhimin e zgjedhjeve”

Edhe pse trendet e pjesëmarrjes së grave në Trupat Menaxheuse Zgjedhore ndërmjet viteve zgjedhore 2014 – 2017, kanë shënuar një rritje prej 7%, janë të pamjaftueshme për të garantuar barazinë gjinore. Si pasojë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 gratë vazhdojnë të jenë të nën përfaqësuara me 23% në raport me pjesëmarrjen e burrave që shkon deri në 77%. Gjithashtu gratë vetëm në 21% të komisioneve zgjedhore kanë rolin e udhëheqëseve në raport me burrat të cilët në 79% të komisioneve ushtrojnë pozitën e kryetarit.

Ndërsa përfaqësimi gjinor ne Trupat Menaxhues të Zgjedhjeve (TMZ), sipas subjekteve politike, LVV prinë me 38%, VAKAT 29%, LDK Koalicioni me 25%, NDS 22%, PDK Koalicioni 17% dhe PLE e PDAK me nga 2%.

Ky Project realizohet nga #KDI në bashkëpunim me FEMaktiv dhe financohet nga Olof Palme International Center.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved