KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

05-12-2016 - Prishtinë

Nis java e aktiviteteve Kundër-Korrupsion 5-9 Dhjetor, 2016

Facebook  Twitter

Me moton “#bashkeendreqim sot ka filluar Java Kundër Korrupsion 5-9 Dhjetor, 2016. Gjashtë organizata të shoqërisë civile KDI, Cohu, IKD, GLPS, Instituti GAP dhe D+ me përkrahje të Ambasadës Amerikane në Kosovë kanë bashkërenduar aktivitetet të ndryshe në përpjekje për të adresuar mesazhe konkrete që I kontribuojnë luftës kundër korrupsion.

 

Edhe Ambasadorët e shteteve të QUINT-it së bashku me koalicionin i OJQ-ve kontribuan me mesazhe të qarta për luftën kundër korrupsionit gjatë konferencës për lansimin e kësaj jave. 

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved