KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

18-11-2016 - Prishtinë

Studentët aftësohen për të kërkuar llogaridhënie publike

Facebook  Twitter

 Rreth 30 studentë nga rajoni i Prishtinës ishin pjesë e Punëtorisë së Fundjavës për Llogaridhënie ku trajnerë nga KDI dhe ekspertja e partive politike nga SHBA, Heather Kashner ligjëruan dhe debatuan mbi fuqizimin e votuesve të rinj për të mbajtur politikanët llogaridhënës. Studentët u njohtuan me temat që lidhen me ideologjinë e partive politike, platformat dhe mbikëqyrjen e zbatimit të premtimeve zgjedhore, vëzhgimin e zgjedhjeve si dhe përdorimin e teknologjisë informative për të rritur llogaridhënien e politikanëve. Punëtoritë e radhës do të organizohen në Prizren, Pejë dhe Mitrovicë.

Projekti mbështetet nga Ambasada Britanike në Kosovë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved