LIGJI I RI I PUNËS: në mes të nevojës dhe kërkesave për ndryshim

02.05.2024

LIGJI I RI I PUNËS: në mes të nevojës dhe kërkesave për ndryshim

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht