KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

25-10-2016 - Vjenë, Austri

KDI, pjesë e Konferencës "Paratë në Politikë" që po mbahet në Vjenë të Austrisë

Facebook  Twitter

KDI/Trasnsparency International Kosovo është duke marrë pjesë në konferencën dy ditore “Paratë në Politikë” në Evropën Jug-Lindore që po mbahet në Vjenë nën organizimin e OSBE-së. Në këtë konferencë, ndër të tjera po diskutohet për përpjekjet për luftimin e korrupsionit në shekullin e XXI-të, financimin e partive politike, prokurimin publik. Albert Krasniqi, është pjesë e panelit ku ka prezantuar për Deklarimin e Pasurisë së zyrtarëve të lartë publik në Kosovë.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved