KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

20-06-2016 - Prishtinë

Mbahet dëgjim publik për përfaqësimin e komuniteteve joshumicë ne shërbimin civil të Kosovës

Facebook  Twitter

Dëgjimi publik I radhës I organizuar nga KDI në bashkëpunim me Komisionin Parlamentar për Të Drejtat,Interesat e Komuniteteve dhe Kthim I është vënë në shërbim çështjes së zbatimit të Ligjit për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, më specifikisht nenit 11 të këtij ligi që rregullon çështjen e përfaqësimit të komuniteteve joshumincë në shërbimin civil të vendit.

 

Diskutimeve u ka paraprirë prezantimi i hulumtimit parlamentar lidhur me zbatimin e këtij ligji, i përkrahur nga KDI. Ky hulumtim është duke u konsideruar si nga më të kompletuarit dhe i vetmi i realizuar pas vitit 2013 lidhur me përfaqësimin e komuniteteve joshumicë në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.

 

 

Tema e hulumtimit ka mbledhur përfaqësues të Ministrisë së Administratës Publike, përkatësisht Minsitrin z.Mahir Yagcilar, përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit, Ministria për Kthim dhe Komunitete, Ministria e Financave, Ambasadat e huaja në Kosovë (Zvicerane, Gjermane dhe Norvegjeze), organizatat të shoqërisë etj.

<< Kthehuni mbrapa
LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (2)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved