KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

Forcimi i Sistemit Kombëtarë të Integritetit

Prej: 01.05.2014Deri: 30.04.2017Muaj: 36
Donatorët: European Commission
United Nations Development Programme
Buxheti: Eur 211.383,80
Partnerët: Transparency Internationa
Përshrimi:

The National Integrity System assessment approach used in this report provides a framework to analyze both the vulnerabilities of a given country to corruption as well as the effectiveness of national anti-corruption efforts

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (0)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2018 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved