KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

Publikimet: Transparenca dhe Kundër-korrupsioni

 Publikimet e vitit: 2017
Review of Practices of Law on Political Parties
Faqe 24
Gjuha Anglisht
Përkrahur nga:  European Union
Programi:  Transparenca dhe KundĂ«r-korrupsioni
Facebook  Twitter Klikoni këtu për ta shkarkuar publikimin
 
 Publikimet e vitit: 2016
 Publikimet e vitit: 2015
 Publikimet e vitit: 2014
 Publikimet e vitit: -0001

LAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (15)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved