KDI përkrahë zhvillimin e demokracisë
përmes angazhimit të qytetarëve dhe OJQ-ve
në procesin e krijimit të politikave,
rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike.
Logo e TI

AKTIVITETET E FUNDIT

Sot koalicioni i organizatave të shoqërisë civile për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokraci në Veprim” (DnV) shpalosi deklaraten preliminar...

Më shumë

Demokracia në Veprim (DnV) përmes 30 vëzhguesve afatgjatë, në pesë ditët e fushatës në raundin e dytë të zgjedhjeve pë...

Më shumë

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) në bashkëpunim me programin “Kërko Drejtësi”, i cili zbatohet nga National Center for State Courts (NCS...

Më shumë

KDI në bashkëpunim me departamentin e shkencave politike të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina” me studentët e këtij dep...

Më shumëLAJMËRO
KORRUPSIONIN

TEL

0800 77777


Thirrjet janë pa pagesë,
të besueshme dhe konfidenciale.


DATABAZA PËR HULUMTIME
    PARLAMENTARE

Regjitrohu këtu


Ngjarjet e fundit

Ngjarje tjera: (16)...


KDI në media


Newsletter


Publikimet tjera: (3)...


WEB FAQE PËR PROGRAME DHE RRJETËZIME

Copyright 2005 - 2017 © Kosova Democratic Institute - All Rights Reserved