VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË ANËTARËVE TË KUVENDEVE TË KOMUNAVE PËR PERIUDHËN MAJ 2023 – SHKURT 2024

05.06.2024

VLERËSIMI I PERFORMANCËS SË ANËTARËVE TË KUVENDEVE TË KOMUNAVE PËR PERIUDHËN MAJ 2023 – SHKURT 2024

Përkrahur nga:

Programi:

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht