sq - en

Përfitimet e punëtorëve nga pakoja emergjente

01.05.2020

Përfitimet e punëtorëve nga pakoja emergjente

Përkrahur nga: Ministria Federale e Punëve të Jashtme e Gjermanisë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht