Financimi Politik në Kosovë: Çka pas ndryshimeve të fundit ligjore?

15.12.2022

Financimi Politik në Kosovë: Çka pas ndryshimeve të fundit ligjore?

Përkrahur nga: Ministria e Jashtme Ceke

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht