Transparometri Komunal: Pasqyra e gjashtëmujorit të parë për 38 komunat e Republikës së Kosovës

02.08.2022

Transparometri Komunal: Pasqyra e gjashtëmujorit të parë për 38 komunat e Republikës së Kosovës

Përkrahur nga:

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht

Transparometri Komunal: Pasqyra e gjashtëmujorit të parë për 38 komunat e Republikës së Kosovës