sq

MONITORIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE PËRMES PROKURIMIT PUBLIK PËR KOMUNAT E PRIZRENIT, SUHAREKËS, FERIZAJT, LIPJANIT, PODUJEVËS DHE ISTOGUT

29.01.2021

MONITORIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE PËRMES PROKURIMIT PUBLIK PËR KOMUNAT E PRIZRENIT, SUHAREKËS, FERIZAJT, LIPJANIT, PODUJEVËS DHE ISTOGUT

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht