‘Kuletat’ e partive politike parlamentare: Si qëndrojnë financiarisht ato?

11.12.2020

‘Kuletat’ e partive politike parlamentare: Si qëndrojnë financiarisht ato?

Përkrahur nga: Transparency International

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht