sq

KRITERE TË NDRYSHME PËR PROKURIME TË NJËJTA

24.06.2021

KRITERE TË NDRYSHME PËR PROKURIME TË NJËJTA

Përkrahur nga: Ambasada Britanike

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip