INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2022 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

23.05.2023

INDEKSI I TRANSPARENCËS PËR QEVERISJEN KOMUNALE 2022 PËR 38 KOMUNAT E KOSOVËS

Përkrahur nga: SlovakAid – Official Development Assistance of the Slovak Republic

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip