Indeksi i transparencës në qeverisjen komunale për vitin 2019 për 38 komunat e Kosovës

29.12.2020

Indeksi i transparencës në qeverisjen komunale për vitin 2019 për 38 komunat e Kosovës

Përkrahur nga: USAID

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht