Indeksi i Integritetit të sektorit të Mbrojtjes (GDI) – raporti për Kosovën

16.11.2021

Indeksi i Integritetit të sektorit të Mbrojtjes (GDI) – raporti për Kosovën

Përkrahur nga: Transparency International Defense and Security

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: TI

Shkarko:

Shqip Anglisht