sq

ËSHTË KOHA PËR LIGJ PËR LOBIM NË KOSOVË

29.06.2021

ËSHTË KOHA PËR LIGJ PËR LOBIM NË KOSOVË

Përkrahur nga: KFOS

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip