sq
Regjistrohu

ELEFANTI NË DHOMË – Një perspektivë profesionale dhe “jo-politike” mbi trashëgiminë kulturore të komunitetit serb në relacion me trashëgiminë kulturore të Kosovës

30.12.2020

ELEFANTI NË DHOMË – Një perspektivë profesionale dhe “jo-politike” mbi trashëgiminë kulturore të komunitetit serb në relacion me trashëgiminë kulturore të Kosovës

Përkrahur nga: Ambasada Gjermane në Kosovë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht