Analizë rreth projekt amandamenteve kushtetuese për zhvillimin e procesit të vlerësimit kalimtar/Vetingu

14.02.2023

Analizë rreth projekt amandamenteve kushtetuese për zhvillimin e procesit të vlerësimit kalimtar/Vetingu

Përkrahur nga:

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht