KDI: Komuna e Shtimes dhe Obiliqit vlerësohen për përpjekje të ndjeshme për të përmirësuar transparencën gjatë gjysmës së dytë të vitit 2022

Njoftime 17.01.2023

Prishtinë, 17 janar 2023. Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) në partneritet me konsorciumin e organizatave jo qeveritare “Aleanca Qytetare për Transparencë” ka publikuar Transparometrin Komunal, ku pasqyrohen te gjeturat e nivelit të transparencës së institucioneve lokale për 38 komunat e Kosovës për gjysmën e dytë të vitit 2022 (korrik – dhjetor). Komunat janë vlerësuar në gjithsejt 48 indikatorë specifikë që masin elemente të rëndësishme të qeverisjes së mirë dhe përmbushjen e obligimeve ligjore që lidhen me transparencën dhe llogaridhënien e tyre në raport me qytetarët e tyre.

Bazuar në të gjeturat gjatë kësaj periudhe, 10 komunat të cilat prijnë me nivelin e transparecës në Kosovë janë: komuna e Rahovecit me 90 pikë (93.75%), komuna e Lipjanit me 89 pikë (92.71 %), komuna e Prizrenit me 88 pikë (91.67 %), komuna e Drenasit, Gjakovës, Kamenicës, Pejës dhe Prishtinës me nga 87 pikë (90.63 %), komuna e Mitrovicës së Jugut me 86 pikë (89.58 %) dhe ajo e Podujevës me 84 pikë (87.5 %).

Ndërkaq, komunat që qëndrojnë më se keqi në raport me transparencën janë ajo e Zveçanit me 43 pikë (44.79%), e Novo Bërdës me 37 pikë (38.54 %), e Parteshit me 35 pikë (36.46%) dhe e Zubin Potokut me 33 pikë (34.38 %).

Është për t’u vlerësuar fakti se gjatë gjysëms së dytë të vitit 2022, 82% e të gjitha komunave të Kosovës (31 komuna) kanë shënuar progres në transparencë krahasuar me periudhën e parë të vitit 2022. Vetëm 4 komuna kanë shënuar regres dhe 3 të tjera kanë pasur performacë të njejtë sikur në gjysmën e parë të vitit 2022.

Rritjen më substanciale e kanë shënuar : komuna e Shtimes me 25 pikë, pra nga 55 pikë sa kishte në gjashtëmujorin e parë të vitit 2022 në 80 pikë për gjashtëmujorin e dytrë të vitit 2022. Pas saj përmirësim të ndjeshëm kanë shënuar edhe komuna e Obiliqit me një rritje prej 23 pikësh, komuna e Klinës dhe Vushtrrisë me një rritje prej 17 pikëve, si dhe komuna e Deçanit me një rritje prej16 pikëve krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2022.

Për me tepër, shih raportin: https://kdi-kosova.org/publikimet/transparometri-komunal-pasqyra-e-gjashtemujorit-te-dyte-per-38-komunat-e-republikes-se-kosoves/

Hulumtimi është realizuar nga konsorciumi i OJQ-ve “Aleanca Qytetare për Transparencë” i përbërë nga Instituti Demokratik i Kosovës dhe nëntë (9) organizata lokale partnere: OJQ Mundësia, OJQ Fortesa, Iniciativa Qytetar Skenderaj (IQS), Forumi i Organizatave Jo-qeveritare Kaçanik ( FOJK), Shoqata e Intelektualëve të Pavarur (SHIP), SHL-Kosova, Rrjeti i OJQ-ve AVONET, Initiative for Social Education – ISEP si dhe OJQ SOFRA.