TRANSPAROMETRI KOMUNAL: Pasqyra e gjashtëmujorit të dytë për 38 komunat e Republikës së Kosovës

17.01.2023

TRANSPAROMETRI KOMUNAL: Pasqyra e gjashtëmujorit të dytë për 38 komunat e Republikës së Kosovës

Përkrahur nga: OPIC

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Serbisht