sq

GDI e vendos Kosovën në mesin e shteteve me rreziqe të larta të korrupsionit në sektorin e mbrojtjes

Reagime 10.12.2020

Në Indeksin e Integritetit në sektorin e Sigurisë për vitin 2020 (Government Defence Integrity Index – GDI të publikuar nga Transparencu International Defence & Security Programme për 15 shtetet e Evropës Qendore dhe Lindore, Kosova është vlerësuar në mesin e shteteve me rreziqe të larta të korrupsionit në sektorin e mbrojtjes, me gjithsej 42 pikë.

Si një lojtar i ri i sigurisë në rajon, Kosova është ende duke zhvilluar aftësitë e saj mbrojtëse dhe rreziqet e korrupsionit në sektor janë të larta. Përderisa Kosova ka një kornizë të mire ligjore në fushën e mbrojtjes, mbetet një hendek i lartë në zbatimin e saj, që rezulton me mbikëqyrje të dobët parlamentare, transparencë të ulët, procedura sekrete të prokurimit dhe një mjedis të pasigurt për sinjalizuesit.

GDI është një vlerësim gjithpërfshirës mbi cilësinë e kontrolleve institucionale për të menaxhuar rrezikun e korrupsionit në institucionet e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ai ofron një pasqyrë të qeverisjes brenda sektorit të mbrojtjes në një vend.

Si partnere dhe kontribuese në këtë raport, KDI do të punojë për fuqizimin e integritetit në qeverisjen e sektorit të mbrojtjes dhe sigurisë.

Raportin e plotë -GDI në anglisht mund t’a shkarkoni këtu.

Image may contain: text that says 'COUNTRY SCORECARD: KOSOVO Overall Country Score D Q21 42 Political Risk Intelligence Services Oversight 49 Q43 High Risk Bribery Avoid Conscri Q48 Budget Organised Ethics Anticorruption Q52 Operational Risk Operational Organised Intelligence Services ForwardPlanning Controls Procurement ComplaintMchanisms Oversight nstitutions Owned Business Actual Asset F Legislative Access Secret Program Legend A Range Q45 Scores Corruption Risk Very LOW Personnel Risk 56 Objective F Moderate High Very High 16 Disciplinary Measures Key Objective Facilitatio enough information score indicator. Indicator scored any country applicable Commitmentto'