sq

Indeksi i Integritetit në sektorin e Sigurisë për vitin 2020

10.12.2020

Indeksi i Integritetit në sektorin e Sigurisë për vitin 2020

Përkrahur nga: Transparency International Defence & Security

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: Transparency International Defence & Security

Shkarko:

Shqip