sq - en

INDEKSI I TRANSPARENCËS NË PROKURIMIN PUBLIK 2018 PËR KOMUNAT E KOSOVËS

15.08.2019

INDEKSI I TRANSPARENCËS NË PROKURIMIN PUBLIK 2018 PËR KOMUNAT E KOSOVËS

Përkrahur nga: USAID

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip English Srpski

 

Përkrahur nga: