sq

ZYRA PËR MBIKËQYRJEN E FINANCIMIT TË PARTIVE NË REBUBLIKËN E KOSOVËS DHE ATË TË ÇEKISË

10.12.2020

ZYRA PËR MBIKËQYRJEN E FINANCIMIT TË PARTIVE NË REBUBLIKËN E KOSOVËS DHE ATË TË ÇEKISË

Përkrahur nga: Transparency International Czech Republic

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht