ZGJEDHJET LOKALE TË 17 TETORIT NË VLERËSIM EX-ANTE

24.07.2021

ZGJEDHJET LOKALE TË 17 TETORIT NË VLERËSIM EX-ANTE

Përkrahur nga:

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DnV

Shkarko:

Shqip