VALUTA E POLITIKËS: Eksplorimi i financimit politik në Kosovë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor

10.01.2024

VALUTA E POLITIKËS: Eksplorimi i financimit politik në Kosovë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor

Përkrahur nga:

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: Eugen Cakolli

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht