TRANSPAROMETRI KOMUNAL Transparenca e 38 Komunave të Republikës së Kosovës

03.06.2024

TRANSPAROMETRI KOMUNAL Transparenca e 38 Komunave të Republikës së Kosovës

Përkrahur nga:

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip