TRANSPAROMETRI KOMUNAL (Janar – Qershor 2021)

30.09.2021

TRANSPAROMETRI KOMUNAL (Janar – Qershor 2021)

Përkrahur nga: OPIC

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip