TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2020 & Transparenca e komunave në retrospektivë

22.07.2021

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2020 & Transparenca e komunave në retrospektivë

Përkrahur nga: OPIC

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip