TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2019

03.03.2020

TRANSPAROMETRI KOMUNAL 2019

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Qeverisja Lokale dhe Pjesëmarrja Qytetare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht Turqisht