TENDERËT NË PANDEMI

29.06.2020

TENDERËT NË PANDEMI

Përkrahur nga: Ambasada Britanike në Prishtinë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht