sq

S’ka më diskriminim

18.08.2016

S’ka më diskriminim

Përkrahur nga: Minstia e Punëve të Jashtme e Gjermanisë

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip