sq

SISTEMI PARALEL SHËNDETËSOR NË KOMUNAT ME SHUMICË SERBE

30.12.2020

SISTEMI PARALEL SHËNDETËSOR NË KOMUNAT ME SHUMICË SERBE

Përkrahur nga: Ambasada Gjermane në Kosovë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht