SHSKUK BLEU OKSIGJENIN MË SHTRENJTË NË DY AKTIVITETE TË PROKURIMIT

19.07.2022

SHSKUK BLEU OKSIGJENIN MË SHTRENJTË NË DY AKTIVITETE TË PROKURIMIT

Përkrahur nga: The Balkan Trust for Democracy (BTD)

Programi: Transparenca dhe Kundër Korrupsioni

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht