Reforma në Drejtësi: Sfidat, Arritjet dhe Rruga Përpara

13.06.2024

Reforma në Drejtësi: Sfidat, Arritjet dhe Rruga Përpara

Përkrahur nga: Ambasada Holandeze

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: KDI

Shkarko:

Shqip Anglisht