Reforma në Drejtësi: Në kërkim të konsensusit

21.12.2022

Reforma në Drejtësi: Në kërkim të konsensusit

Përkrahur nga: Ambasada Holandeze në Kosovë

Programi: Demokratizimi dhe Praktikat Parlamentare

Autori: Violeta Haxholli dhe Arbër Thaçi

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht