sq - en

RAPORTI I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE 2017 (ZGJEDHJET PËR KUVENDE KOMUNALE DHE KRYETAR TË KOMUNAVE)

16.02.2018

RAPORTI I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE 2017 (ZGJEDHJET PËR KUVENDE KOMUNALE DHE KRYETAR TË KOMUNAVE)

Përkrahur nga: USAID, Zyra e BE-së në Kosovë, SCO-K, DANIDA, Pakti i Stabilitetit për Evropën Juglindore – MPJ e Gjermanisë Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DnV

Shkarko:

Shqip