RAPORTI PËRFUNDIMTAR I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE – Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

07.04.2021

RAPORTI PËRFUNDIMTAR I VËZHGIMIT TË ZGJEDHJEVE – Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

Përkrahur nga:

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DNV

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht