Raporti për fushatën e zgjedhjeve lokale 2021 – DY RAUNDE TË ZGJEDHJEVE LOKALE – DY LLOJE FUSHATASH

20.12.2021

Raporti për fushatën e zgjedhjeve lokale 2021 – DY RAUNDE TË ZGJEDHJEVE LOKALE – DY LLOJE FUSHATASH

Përkrahur nga: OPIC

Programi: Zgjedhjet e Lira dhe të Drejta

Autori: DNV

Shkarko:

Shqip Anglisht Serbisht